HR nuoma

Nauda ir smulkiam, ir didesniam verslui

Laikinas personalo specialistas gali būti naudingas ne tik smulkiam, personalo vadovo neturinčiam, bet ir didesniam verslui.

Mažose organizacijoje mūsų specialistai atlieka visas personalo valdymo skyriui tenkančias funkcijas – nuo darbuotojų atrankų, procesų diegimo, darbuotojų apmokymo iki vadovų konsultacijų. Kai kurios įmonės neturi galimybės pasisamdyti aukšto lygio specialistų arba, kai kuriais atvejais, jiems to net nereikia.

Įmonėms, kurios turi personalo specialistą – mūsų profesionalų samdymas gali padėti auginti jų esamą specialistą. Ateiname, sutvarkome procesus, apmokome personalo žmogų ir išeiname.

#1 ŽINGSNIS

Atėję į naują organizaciją, visada pradedame nuo išsamaus personalo valdymo procesų audito, pagal unikalią HR Hint metodiką.

Įvertiname kiekvieno personalo valdymo proceso išsivystymo lygį ir tai, kaip jis galėtų gerinti įmonės verslo rezultatus, jei būtų patobulintas.

#2 ŽINGSNIS

Po audito parengiame išsamią ataskaitą su situacijos aprašymu, siūlomais veiksmais ir prioritetų sąrašu situacijos gerinimui.

Audito ataskaita – vertę kuriantis dokumentas. Remiantis ataskaita galima savarankiškai įgyvendinti pokyčius arba pasitelkti HR Hint Online komandą.

#3 ŽINGSNIS

Turėdami tobulintinas sritis ir aiškius pasiūlymus kalbame su vadovais.

Jei vadovas mato, kad reikalinga pagalba keliant personalo valdymo lygį – pasirengiame aiškų darbų planą, apsibrėžiame, kokių rezultatų siekiame, ir kimbame į darbus.