HR Nuoma

HR vadovas. HR vadovo nuoma. Hr Hint Online

Šiandien kiekvienai organizacija susiduria su iššūkiais – išlikti ir klestėti besikeičiančios rinkos sąlygomis, pritraukti ir išlaikyti susitelkusias tinkamų darbuotojų komandas demonstruojančias rezultatą, veikti neapibrėžtumo sąlygomis priimant greitus ir reikiamus sprendimus. Daugelis vadovų jau suprato, kad sprendžiant šiuos klausimus personalo vadovas yra nepamainoma pagalba. Organizacijos procesus, poreikius bei rinkos tendencijas suprantantis personalo vadovas prisideda prie sklandaus ir greito ėjimo norimų rezultatų link. Todėl “nuomojamas” profesionalas gali būti puiki išeitis. Įmonės jau įprato subkontraktuoti buhalterius, teisininkus, IT specialistus ir vis dažniau renkasi išorinio personalo vadovo paslaugą, nes supranta – net jei neturi personalo vadovo, personalo klausimai yra neišvengiami ir reikalaujantys specifinių žinių.

HR nuoma. Kaip tai veikia? Hr Hint Online. Personalo vadovo nuoma

Organizacijose, kurios neturi personalo specialistų, mūsų HR vadovai:

 • Atlieka visas personalo valdymo skyriui tenkančias funkcijas (išskyrus personalo administravimą);
 • Tvarko, diegia ir įgyvendina personalo valdymo procesus;
 • Dalyvauja organizacijos kasdienėje veikloje, sprendžia operatyvinius ir einamuosius klausimus personalo valdymo apimtyje;
 • Konsultuoja ir ugdo vadovus personalo valdymo, darbo teisės, organizacijos vystymo klausimais;
 • Bendrauja su darbuotojais, gilinasi į jų poreikius, formuoja užduotis sau ir vadovams juos atliepti;
 • Ieško partnerių ir tiekėjų papildomoms personalo valdymo funkcijoms užtikrinti (mokymų lektoriai, renginių organizatoriai, strategai, pan.)

Organizacijose, kurios turi personalo specialistą (ar net personalo skyrių), mūsų HR vadovai:

 • Pagal HR Hint Online audito metodiką identifikuoja personalo valdymo procesų trūkumus, parengia išsamias ataskaitas su aiškiu situacijos aprašymu, siūlomais veiksmais ir prioritetų sąrašu situacijos gerinimui.  
 • Konsultuoja vadovų komandas, dalyvauja valdybos veikloje, padeda pasirengti personalo valdymo strategiją;
 • Atlieka mentoriaus/mokytojo (jei reikia – vadovo) funkciją personalo valdymo specialistams, kuruoja personalo skyriaus darbus;
 • Padeda įdiegti/įdiegia organizacijos poreikius atitinkančius personalo valdymo procesus.

 

Kodėl verta bendradarbiauti su HR Hint Online. HR vadovo nuoma. HR nuoma

HR Hint Online personalo vadovų kompentencija yra labai aukšta, aukštos kompentencijos HR vadovų labai nedaug, mažesnės įmonės tokios kompentencijos žmonių neprisitrauktų, tad samdymas atskirų atvejų pagalba labai padeda išspręsti sudėtingus klausimus ir nauda yra gerokai didesnė bei greitesnė nei tokį pat klausimą sprendžiant su žemesnės kvalfikacijos darbuotoju Turime išskirtines žinias, platų kompetencijų ratą ir unikalius personalo valdymo įrankius. Visa tai įdarbiname įmonės laikinų ar įsisenėjusių personalo valdymo problemų sprendimui. Tiek, kiek reikia. Tada, kada reikia. Tam, kad užtikrintume teigiamą pokytį verslui. 

 1. Personalo valdymo procesų diagnostika (auditas) ir brandos lygio nustatymas.
 2. Personalo valdymo procesų vystymo prioritetų nustatymas, plano parengimas, KPI identifikavimas remiantis verslo poreikiais. 
 3. Personalo valdymo strategijos parengimas.
 4. Personalo valdymo procesų pertvarkymas, kūrimas, diegimas ir palaikymas.
 5. Darbuotojų įsitraukimo įvertinimas ir veiksmų plano jam didinti parengimas, įgyvendinimas.
 6. Organizacinės kultūros stiprinimas (vertybių išgryninimo/diegimo sesijos, vidinė komunikacija, pan.).
 7. Vadovų konsultavimas ir ugdymas personalo valdymo, darbo teisės, organizacijos vystymo klausimais.
 8. Sisteminis rūpinimasis darbuotojų gerove ir emocine sveikata.
 9. Geriausių partnerių personalo valdymo klausimams spręsti atranka, sąlygų suderinimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas (ugdymo, darbų saugos, BDAR, etc. partneriai; HR IT įrankiai, pan.).
 10. Atskirų personalo valdymo procesų tvarkymas/diegimas:
 • Darbuotojų pritraukimas ir atranka
 • Darbdavio identitetas 
 • Darbuotojų adaptacija
 • Veiklos valdymas
 • Darbuotojų ugdymas
 • Atlygio valdymas
 • Organizacinė struktūra
 • Organizacinė kultūra
 • Darbo santykiai

Įmonės su stipriu darbdavio įvaizdžiu išleidžia mažiau  40 – 50 %  vienam kandidatui pritraukti,
o įmonės su prastesne reputacija moka 10% didesnį atlyginimą, kad tai atsvertų.
Įmonės, kurios dirba su savo darbdavio įvaizdžiu tiek viduje, tiek išorėje turi 28% mažesnę kaitą.
LinkedIn Employer Brand Playbook, Randstad Employer Brand report 

94% darbuotojų sako, kad jie liktų organizacijoje, jei ji investuotų į jų mokymąsi ir augimą
LinkedIn Learning 2019/2020 Workplace Learning Reports

 

69% darbuotojų linkę pasilikti įmonėje 3 ir daugiau metų, jeigu turėjo tinkamą adaptaciją.
7 kartus padidėja darbuotojų įsitraukimas, jei jie turi aiškų adaptacijos planą.
22% darbuotojų išeina iš darbo per pirmas 45 dienas dėl blogos adaptacijos.
Linkedin tyrimas

HR vadovo nuoma. Atsiliepimai

🟠 „Daugelis personalo darbų, kuriuos darėme, kaip patys supratome, buvo pakeista daug sklandesniais sprendimais. Tuo pačiu atsirado patarėjas, kuris konsultuoja įmonę remdamasis geriausiomis verslo praktikomis ir pakelia organizacijos personalo veiklų vykdymą į aukštesnį lygį. Iš samdomos personalo valdymo komandos gauname daug įžvalgų ir metodikų, kaip kelti darbuotojų kompetenciją, didinti jų įsitraukimą, ugdyti sėkmingą komandą, pasirengti metiniams pokalbiams, sudaryti darbuotojų atlygio sistemą, taip pat, kaip pasiruošti darbuotojų atrankai, kokiais kanalais jų ieškoti. Išspręsti biurokratinius procesus labai padeda samdomo personalo vadovo paruošti standartinių dokumentų ruošiniai.” –  Raimundas Slavinskas, Įmonių grupės „Aedilis“ bei įmonės „Elseta“ vadovas

 

🟠 „Išėjus iš darbo įmonės personalo vadovui, nusprendėme nesamdyti naujo vadovo, o vietoje to pabandyti padirbėti su išoriniu specialistu. Praktiniai pavyzdžiai rinkoje rodė, kad galima sėkmingai pasinaudoti tokia paslauga. <..> Žvelgiant į mūsų situaciją, visi svarbūs personalo procesai buvo vykdomi, tačiau norėjosi darbus atlikti dar geriau, inovatyviau. Pradėję naudotis išorinio personalo vadovo paslauga, greitai pamatėme kuriamą vertę ir teigiamus pokyčius vidinei personalo komanda. Atlikus pradinį visų personalo procesų auditą, iš karto gavome teigiamą rezultatą – susistemintą mūsų personalo valdymo sistemos vertinimą „iš išorės“, tuomet buvo daug paprasčiau susidėlioti projektus ir galimus darbus bei imtis juos produktyviai vykdyti.” – Vytautas Kregždė, įmonės „Grifs AG“ vadovas.

 

🟠 “Personalo procesų auditas man, kaip vadovui, padėjo suprasti visų kertinių personalo procesų vaizdą bendrai bei kiekvieno proceso, kaip vieneto, situaciją atskirai.  Atlikus jį – lengviau suprasti kur esame, kur turime būti ir kaip tą kelią galime nueiti su turimais resursais. Šiame išoriniame audite pagrindiniai du svarbūs aspektai mums: nešališkumas ir pilnas visumos paveikslas.” – Tomas Stonys, Vlantana generalinis direktorius

 

🟠 “Prisipažinsiu, tokios detalios ataskaitos mes nesitikėjome. 55 sistemingi puslapiai, uždavėte mums daugiau kaip 300 klausimų, 21 susitikimas… Oho… Išnarstėte mus po kaulelį. Gerbiu už tai, kad tai darote nuoširdžiai, jaučiu, kad mes Jums rūpime. Pristatėte ataskaitą vadovams, pristatysite žmonių ir kultūros departamento komandai ir dar visiems kitiems, dalyvavusiems apklausoje. Super! Ataskaitos pristatymo metu jaučiausi it laiko mašina grįžęs atgal į verslo vystymo pradžia ir persikėlęs iki šių laikų. Dabar kaip niekada aišku kur klydome, nepasimokėme ir ką dabar darysime. Šios ataskaitos ,,galiojimo‘‘ laikas sakyčiau labai solidus,  min. 3 metai, o darbo mums priskaldėte kokiems 5 metams į priekį. Ačiū! Malonu dirbti su Profesionalais!” – Marius Lazdauskas, UAB Hotrema Vykdantysis direktorius

 

🟠 „Su HR Hint Online komanda dirbome pusę metų. Patiko, kad sistemingai, nuosekliai darydavome tai, kas sutarta. Patiko susitarimų vykdymo greitis ir įsigilinimas į esamas problemas. Labai vertinu, kad ne tik buvo klausomasi ką sakau, bet ir išgirstama.” – Mindaugas Urmelis, UAB „Aradas“ Gamyklos vadovas

 

HR Hint Online vertina klientai
Personalo vadovas. Nuoma. HR nuoma
Kokiai įmonei tinka HR Hint Online personalo vadovo nuomos paslauga?

Kiekvienai, kuri susiduria su personalo valdymo problemomis (darbuotojų kaita, tikslus pasiekti trukdančia vidine kultūra, žema vadovų ir netinkama darbuotojų kompetencija, pan.), įgyvendinant organizacinius pokyčius, keičiantis vadovų komandai, pan.  Mažose organizacijoje HR Hint Online personalo vadovai atlieka visas personalo valdymo skyriui tenkančias funkcijas – procesų kūrimas ir diegimas, rutininiai personalo valdymo darbai, dalyvavimas įmonės gyvenime, darbuotojų ir vadovų konsultacijos bei apmokymas. Įmonėse, kurios turi personalo specialistą (arba didelėse) – mūsų profesionalai konsultuoja, padeda susidėlioti personalo valdymo strategiją, kuruoja personalo skyriaus veiklą ir ugdo augina esamus specialistus. Ateiname, sutvarkome procesus, apmokome personalo žmogų ir išeiname

 

 • mokate už faktiškai dirbtą laiką ir/arba padarytą darbą (pagal PVM sąskaitą faktūrą), neturite jokių su darbo vieta susijusių kaštų;
 • samdydami vieną žmogų gaunate stiprios personalo valdymo komandos kompetenciją;
 • gaunate greitį ir operatyvius sprendimus. HR Hint Online komanda yra sukūrusi personalo valdymo procesų gidą, tad ateina jau su aiškia struktūra, žinojimu ir įrankiais (daugiau apie gidą čia);
 • dirbate su žmogumi pagal paslaugų teikimo sutartį, kurią galima nutraukti, kai paslaugos tampa nereikalingos;
 • jūsų neriboja geografija, paslaugą teikiame visoje Lietuvoje.
Kaip sudaroma sutartis su HR Hint Online ir kokios esminės jos sąlygos?

Su kiekvienu klientu sudarome paslaugų teikimo sutartį, kurios terminą nustatome pagal planuojamų darbų apimtį. Mes visada siekiame kurti vertę, o ne “atidirbti” valandas – todėl drąsiai kalbame, kai nebematome vertės iš to, ką darome, o klientams visada paliekame laisvę sutartį nutraukti, jei jis galiausiai supranta, kad ši paslauga jam netinka.  Paslaugų teikimo sutartyje numatome tikslus ir užduotis keliamus HR Hint Online personalo vadovui, jų atlikimo terminus. Susitariame ir apsirašome, kiek valandų personalo vadovas skirs kliento poreikiams užtikrinti. Paprastai siūlome 8 valandų per savaitę įsitraukimą ir to visiškai pakanka įmonėms, kuriose dirba iki 100-150 darbuotojų arba didesnėse, kuriose yra daugiau personalo funkcijas atliekančių darbuotojų. Pagal poreikį darbo valandas galima mažinti ar didinti.

Kaip užtikriname, kad paslaugos būtų atliktos kokybiškai ir taip, kaip sutarta?

Su klientu suderintas planas ir reguliarios atliktų darbų ataskaitos padeda užtikrinti, kad judame reikiama kryptimi. Pradėjus darbus su nauju klientu (organizacija) mes identifikuojame jo poreikį ir tai, kokius pokyčius reikia įgyvendinti. Tuo tikslu atliekame personalo valdymo procesų auditą arba diskutuojame su vadovais, kad visi vienodai suprastume, kam yra reikalinga mūsų paslauga. Remiantis tuo parengiame detalų darbų planą su terminais ir siekiamu rezultatu, organizuojame “kick off” susitikimą, kurio metu patvirtiname suplanuotus veiksmus, matavimo rodiklius progresui stebėti, aptariame visos komandos atsakomybes. Mūsų personalo vadovui pradėjus dirbti organizacijoje, intensyviai bendraujame su organizacijoje esančiais atsakingais asmenimis, kas savaitę teikiame ir prašome grįžtamo ryšio iš užsakovo/vadovo. Mėnesiui pasibaigus – pateikiame detalią nuveiktų darbų ataskaitą, įvardiname galimas rizikas ir kliūtis, susitariame dėl kito laikotarpio darbų.

Vienas iš pagrindinių reikalavimų priimant į komandą naujus HR Hint Online personalo vadovus yra vertinga patirtis kuriant ir užtikrinant visus personalo valdymo procesus organizacijose, kuriose personalo valdymo kokybės kartelė buvo aukšta. Kartais darome išimtį vienam ar kitam procesui, nes galime užtikrinti, kad mūsų personalo vadovas visada gaus paramą ir reikiamas žinias iš likusių komandos narių. Į sudėtingų klausimų sprendimą visada įtraukiame komandą tam, kad klientas gautų rezultatą greitą ir kokybišką. Taigi klientas dirbdamas su vienu personalo vadovu visada žino, kad kartu su juo dirba dar bent 5 – 6 stiprūs profesionalai, kurie reikalui esant pasidalins savo patirtimi ir žiniomis. Citata iš mūsų klientų apklausos:

 HR Hint Online personalo vadovų kompetencija yra labai aukšta, aukštos kompetencijos HR vadovų labai nedaug, mažesnės įmonės tokios kompetencijos žmonių neprisitrauktų, tad samdymas atskirų atvejų pagalba labai padeda išspręsti sudėtingus klausimus ir nauda yra gerokai didesnė bei greitesnė nei tokį pat klausimą sprendžiant su žemesnės kvalifikacijos darbuotoju.

Kaip suprasti, ar Jūsų Personalo skyrius/vadovas gerai atlieka darbą?

Panašiai, kaip žinome, ar restoranas geras – bet kuriuo duotuoju momentu pažvelgus į restorano lankytojus. Jei visi mėgaujasi maistu ir draugija, neieško akimis ar balsu restorano darbuotojų, nes vėluoja maistas, kažko trūksta ar reikia sąskaitos, vadinasi – restoranas yra puikus. Panašiai ir su Personalo skyriumi. Jei darbuotojai „pamiršta“ apie Personalo darbuotojus, vadinasi šie atliko puikų darbą, suteikdami įrankius ir žinias vadovams, kad šie tinkamai samdytų, augintų ir išlaikytų savo komandas. Personalo skyrius dažniausiai veikia užkulisiuose, nes žmonių valdymas yra ne Personalo skyriaus, o vadovų užduotis. Personalo skyrius užduoda kryptį, išugdo vadovus, suranda reikiamus įrankius ir sustyguoja procesus, suteikia pagalbą, kad darbuotojų patirtis būtų puiki. (citata iš pokalbio su Dr. RAIMONDA ALONDERIENE, „Devbridge“ Žmonių ir organizacijos vystymo direktore – pilną straipsnį skaitykite čia)

r HR Hint Online teikia tik personalo vadovo nuomos paslaugą?

Tai yra viena pagrindinių mūsų veiklos sričių. Tačiau papildomai:

 • Atliekame personalo valdymo procesų auditus be kliento įsipareigojimo bendradarbiauti toliau;
 • Teikiame personalo valdymo konsultacijas vadovams;
 • Diegiame pavienius personalo valdymo procesus pagal organizacijos poreikius;
 • Apmokome personalo valdymo specialistus ir padedame sukurti personalo skyrių organizacijoje;
 • Organizuojame personalo valdymo mokymus: vidinius ir išorinius (www.hrakademija.lt)