BLOGAS

24 balandžio, 2024

HR’as išeina vaiko priežiūros atostogų. Ką daryti?

Vaiko priežiūros atostogų tema yra itin svarbi tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Darbuotojai nori žinoti, kad įmonės palaikys jų šeimos planavimo tikslus, išlaikys darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, bei lauks grįžtant . Neretai, ieškodamas sau pamainos, HR’as susiduria su dvejonėmis, ar samdomas išorinis HR profesionalas neužims jo vietos visam laikui? Galime patikinti – tikrai ne. Išorinis HR profesionalas proaktyviai perims darbus ir tęs pradėtus projektus, kol HR’as bus vaiko priežiūros atostogose. Kita vertus, vaiko priežiūros atostogos dažnai kelia didelius iššūkius verslui. Vienas iš jų – naujo darbuotojo paieška, atranka ir įvedimo procesas. Juk reikia tokio pat gero, o gal net ir geresnio specialisto. Ir, žinoma, čia ir dabar. O geriausia – vakar. Įsivaizduokime, su kokiomis problemomis susiduria CEO, kai į vaiko priežiūros atostogas išeina… HR’as. Atsiradusios problemos, tiesiogiai ir netiesiogiai, gali paveikti įmonę: kas vykdys ir vystys HR procesus, konsultuos vadovus darbo santykių, konfliktų valdymo, problemų sprendimo temomis, įgyvendins strateginius personalo planus. Juk HR vadovas yra svarbus tarpininkas, valdantis darbuotojų santykius, tad jiems gali trūkti dėmesio ir paramos. Kai atsiranda darbuotojų nepasitenkinimas ir efektyvumo, produktyvumo, motyvacijos sumažėjimas, kai trūksta aiškios personalo valdymo struktūros ir kai darbuotojai neturi su kuo pasitarti, išsakyti problemas, įmonės veiklos rezultatai gali nukentėti.

Būna, jog savo profesiniame kelyje sutinkame nesektinus pavyzdžius, kuomet CEO galvoja, jog gali apsieiti ir be HR pozicijos. Tačiau tai parodo organizacijos brandos ir supratimo lygį apie HR ir kokios tikrosios HR funkcijos. Taip, tikrai galima išdalinti HR’o atsakomybes, tačiau tuomet bus užtikrinamos tik būtiniausios funkcijos ir darbai, bet nematomas bendras įmonės paveikslas, nevykdomos veiklos ir projektai, kurie yra būtini organizacijos strateginiams tikslams pasiekti. „Jeigu HR vadovas atliko svarbų vaidmenį strateginiame personalo valdyme ir buvo strateginis žmogus organizacijoje, didelė tikimybė, kad be jo CEO gali trūkti aiškaus ir nuoseklaus strateginio krypties nustatymo personalo srityje“ – teigia Edita Sivickienė, HR Hint Online Personalo valdymo projektų vadovė.

Taip pat praktikoje tenka susidurti su tokiu požiūriu, jog kol HR’as bus vaiko priežiūros atostogose, įmonė galės sutaupyti ir įdarbinti „pigesnį“ darbuotoją, pavyzdžiui, tik savo karjerą pradedantį HR vadybininką. „Žinau vieną pavyzdį, kuomet vadybininkas sunkiai orientuojasi, vykdo tik jam pavestas užduotis, tai yra, ką liepia įmonės vadovas, bet nemato plačiau, negali susieti savo veiksmų su įmonės tikslais, trūksta žinių ir supratimo įgyvendinant personalo procesus, nėra sisteminio požiūrio“ – sako Kristina Kripaitienė, HR Hint Online Personalo valdymo projektų vadovė. Kyla reali grėsmė, jog valdant personalą, darbas vyks nekokybiškai ir paviršutiniškai, padidės darbuotojų kaitos rizika, atsiras darbuotojų pasitenkinimo ir organizacinės kultūros išlaikymo, puoselėjimo nesklandumų. Dėl prasto personalo valdymo gali atsirasti darbuotojų lojalumo bei įmonės reputacijos smukimo pavojus, dėl to įmonė gali patirti papildomų išlaidų naujų darbuotojų paieškai ir adaptacijai.

Bandant sutaupyti, padidėja ir teisinės rizikos. Kai nėra kompetentingo HR vadovo arba teisės ekspertų, kurie galėtų suteikti reikiamą patarimą, įmonė gali patirti didesnę teisinę riziką, reputacinę žalą. Pavyzdžiui, netinkamas darbuotojų atleidimas, diskriminacija ar kiti teisės klausimai.

„Dar viena dažna įmonių klaida – vietoje išėjusio vaiko priežiūros atostogų HR’o įdarbinti naują darbuotoją ne terminuotam, o neterminuotam laikotarpiui (nes kitaip labai sunku rasti tinkamą kandidatą). Tačiau tuomet, kada HR’as nori grįžti iš vaiko priežiūros atostogų, o jo vieta formaliai užimta, įmonės vadovui reikia spręsti dilemą, ką daryti? Juk jis privalo išėjusiam HR’ui išlaikyti darbo vietą ir tokias pačias darbo sąlygas. Nereikia pamiršti, kad darbuotojai, auginantys mažamečius iki 3 metų, turi daug daugiau „apsaugų“ ir nėra taip lengva su jais nutraukti darbo santykius. Todėl samdymas mūsų, kaip laikinai pavaduojančių, jiems išsprendžia visas kylančias rizikas: kompetencijos klausimai, personalo veiklos tęstinumas, konsultavimas, darbas su vadovais, jų kompetencijų auginimas, efektyvinimas, darbinių ginčų išvengimas, finansinių kaštų valdymas ir t. t.“ – sako Edita Sivickienė, HR Hint Online Personalo valdymo projektų vadovė.

Ypač svarbų vaidmenį, kalbant apie vaiko priežiūros atostogas, vaidina laikas, kurio reikės naujam HR vadovui visiškai įsivažiuoti. Trukmė dažniausiai priklauso nuo organizacijos dydžio, personalo strateginių tikslų, personalo komandos, vidinės kultūros, vyraujančio vadovavimo stiliaus ir, žinoma, naujo HR vadovo motyvacijos bei turimų kompetencijų. „Reikės laiko susipažinti su organizacija, darbuotojais, užmegzti ryšį ir įsivertinti, kas vyksta ir kodėl. Ne visos organizacijos gali sau leisti laukti“ – sako Rasa Kaminskienė, HR Hint Online Personalo valdymo projektų vadovė. Taip pat nemenki iššūkiai HR’o gali laukti ir grįžtant iš vaiko priežiūros atostogų – čia išorinis HR profesionalas ne tik kad galės pagelbėti iš naujo įsivažiuojant, tačiau, jeigu reikės, būti kaip patariamasis balsas keletą valandų per mėnesį.

Pasirinkusios HR HINT Online, organizacijos gauna:
Greitį. HR Hint Online paslaugos gali pristatyti greitesnius rezultatus, nes turime jau parengtas sistemas, procesus ir ekspertų tinklą, kuris leidžia pritaikyti sprendimus konkrečioms įmonėms greičiau nei naujam vadovui reiktų įsivažiuoti į pareigas.
Ekspertines rekomendacijas ir patarimus. HR Hint Online paslaugos dažnai suteikia prieigą prie patyrusių specialistų, kurie gali konsultuoti įmonę įvairiais personalo valdymo klausimais, taip padėdami įmonės vadovams priimti efektyvius sprendimus.
Efektyvesnę sąnaudų kontrolę. Įdarbinant naują HR vadovą, įmonė turėtų numatyti ne tik jo ar jos atlyginimą, bet ir kitas išlaidas, tokių kaip apmokymas, draudimas, pensijos ir pan. HR Hint Online paslaugos gali būti finansiškai efektyvesnės, nes jos dažnai siūlo mokėjimo modelį, pagrįstą tik tikslinėmis paslaugų naudomis.
Lankstumą. HR Hint Online paslaugos gali būti lengvai pritaikomos įvairaus dydžio ir pobūdžio įmonėms, kurios vėliau keičiamos atitinkamai įmonės poreikiams didėjant ar mažėjant.

Jei šiandien susiduriate su iššūkiais, siekiate pritraukti ir išlaikyti susitelkusias tinkamų darbuotojų komandas, demonstruojančias rezultatą bei veikti neapibrėžtumo sąlygomis, priimant greitus ir reikiamus sprendimus, ir tuo pat metu sprendžiate į vaiko priežiūros atostogas išeinančio HR’o klausimą – „nuomojamas“ profesionalas gali būti puiki išeitis. Organizacijos procesus, poreikius bei rinkos tendencijas suprantantis personalo vadovas prisideda prie sklandaus ir greito ėjimo norimų rezultatų link. Juk įmonės jau įprato subkontraktuoti buhalterius, teisininkus, IT specialistus ir vis dažniau renkasi išorinio personalo vadovo paslaugą, nes supranta – personalo klausimai yra neišvengiami ir reikalaujantys specifinių žinių.

Pasikalbame!