BLOGAS

12 kovo, 2020

Mentorystė organizacijoms: nuo ko pradėti ir kokia to vertė?

Kodėl organizacijoms reikia mentorystės? Ar galite paneigti, kad Jūsų kolegos dalinasi žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi su šalia sėdinčiais? Žinoma, kad ne. O ar žinote, kad 75 proc. didžiausios darbo rinkos dalies, taip vadinamų Millennials’ų, tikisi Mentoriaus? Et, juk nenorite nuvilti savo darbuotojų. Tad reikia Jums to ar nereikia, norite Jūs to ar nenorite, mentorystė ir taip vyksta Jūsų organizacijoje (arba išorėje), tik kol kas – dar neformaliame kontekste. Vienintelis likęs klausimas – kaip tai vyksta, t.y., kokioje kokybėje, kokiais kanalais, tarp kokių šalių, kokiu dažnumu, kokiu tikslu, etc. Rinkoje matau savotišką sujudimą dėl šios trendinės ugdymo formos, kuri nenustodama trendina jau kelis tūkstančius metų. Visgi juokelius atidedant į šoną, labai džiugu, kad organizacijos ieško būdų kaip įdarbinti sėkmingas vidines patirtis, taip formuojant ir puoselėjant dalinimosi kultūrą – savotišką patirčių mainų eko sistemą, stiprinant neformalaus ugdymo kryptį ir išnaudojant turimą vidinį potencialą.

Kokia to vertė? Sunku įvardinti vertę čempionę, nes absoliučiai visos šalys – Mentoriai, Mentees, HR ir organizacija – pasiekia sau svarbias ir labai apčiuopiamas bei moksliškai pagrįstas vertes. Visgi pasistengsiu įvardinti po pačią pačiausią kiekvienai iš tikslinių grupių – savotiškas eksperimentas man pačiam:

  • Dalindamiesi savo patirtimi, Mentoriai struktūruoja savo sukauptą patirtį, identifikuodami asmeninius sėkmės paternus, t.y., veiksmus, nuostatas, įpročius ar kitus elementus, kurie prisidėjo prie to, kad jie taptų sėkmingi ir laimingi. O šitai darydami, jie treniruoja 3 (jų yra kiek daugiau) labai svarbias ir, mano akimis, kritines lyderystės kompetencijas: klausymosi, klausinėjimo ir istorijų pasakojimo.
  • Mentorius turintys organizacijų darbuotojai žengia ženkliai kryptingesniu tobulėjimo keliu ir dėl to tris kartus dažniau tampa TOP performeriais (lyginant su kolegomis, kurie Mentorių neturi).
  • HR vadovai, iniciavę ir sėkmingai “išsukę” mentorystės programą gali didžiuotis, kad ši ugdymo forma net 43 proc. lemia didesnį darbuotojų išlaikymą.
  • Jeigu verslo savininkai ar TOP lygio vadovai dar muistosi galvodami apie mentorystės naudą, duokite jiems faktą – net 21 procentu padidėja įsitraukusiųjų produktyvumas, kas yra lygu uždirbtiems (arba sutaupytiems) pinigams.

Kas svarbu norint pradėti? Daug skirtingų kintamųjų lemia vidinės mentorystės programos sėkmę, tačiau norisi paminėti 5 mano akimis svarbiausias:

  • Kaip ir bet kokia vidinė iniciatyva, ji turi būti palaikoma didžiausio potencialaus ambasadoriaus – vadovo. Jeigu jo nuomonė ar patirtis šiuo klausimu turi veikiau neigiamą nuostatą, šios nuostatos nutekės ir per kitas grandis.
  • Mentorystės programa turi turėti tikslą – naujokų įvedimas, minkštųjų ar profesinių kompetencijų lavinimas, didžiausią potencialą turinčiųjų ugdymas, pamainos ruošimas, etc.
  • Mentorystė turi būti savanoriška, nes tvirtai tikiu, kad kritiniai sėkmės ingridientai yra noras dalintis (Mentoriams) ir noras pasiimti (Mentee).
  • Ar bus pakankamai savanoriškų rankų, priklauso nuo potencialių dalyvių supažindinimo, t.y., informacijos suteikimo. Pagrindinės priežastys, dėl ko nesiryžtama to daryti, yra įsitikinimas, kad patirties dar nepakankamai, laiko stoka, o kartais – ir vertės nematymas (Mentorių žodžiai), Mentee atveju – proceso neišmanymas ir nepasitikėjimas savimi. Visa tai yra išsprendžiama pristatomojo renginio ir mokymų pagalba, padedant pasiruošti abejoms mentorystės pusėms ir šias nuostatas pakeičiant naujomis.
  • Na ir žinoma, abipusis noras būti poroje, kas didžiąja dalimi lemia poros sėkmę. Match’ui atrasti svarbus ne tik abipusių lūkesčių, motyvacijos ir tikslų žinojimas, bet taip pat ir cheminis elementas, kuris patikrinamas tik gyvo bendravimo metu.

Pagrindinė mano žinutė ir kvietimas, atsiribojant nuo visų formalumų, taisyklių, susijusių kompetencijų ir kitų verslo žodynėlio keiksmažodžių, yra dalintis, ir tą daryti, kaip darome su antra puse, artimiausiais draugais ir šeima – su rūpesčiu, atjauta, palaikymu ir geru žodžiu.

Saulius Alksnis
IDIALOGUE  įkūrėjas
mentorystės ambasadorius, karjeros konsultantas