BLOGAS

19 gegužės, 2020

Personalo valdymo specialistų iššūkiai COVID-19 pandemijos akivaizdoje: apklausos apibendrinimas


Ar pasikeitė vadovų požiūris į Jus, kaip personalo valdymo specialistą, šios ypatingos situacijos akivaizdoje?


Buvo įdomu išgirsti, kaip kolegos išnaudojo susidariusią situaciją savo įtakos zonai plėsti. Juk kiekviena krizė – naujos galimybės. Džiugu, kad 39% apklausoje dalyvavusių personalistų teigė, kad vadovų požiūris į juos pasikeitė – jų įtaka ir kompetencija tapo svaresnė. Štai kelios citatos iš pasisakymų:
•   Įgavome dar daugiau pasitikėjimo
•   Taip, visa funkcija tapo daugiau vertinama ir labiau matoma organizacijoje
•   Atsirado daugiau pagarbos ir turimų kompetencijų reikalingumo pripažinimo
•   Esant tokiai netipiškai ir sunkiai prognozuojamai situacijai, personalo valdymas užima strategiškai svarbesnį vaidmenį
•   Personalo valdymas tapo svarbesne funkcija nei įprastai. Su mumis tariasi, derina veiksmus ir bendradarbiauja

Žinoma, ne mažiau džiugina tai, kad pusė (50 %) respondentų teigė, kad jų vaidmuo organizacijoje išliko svarbiu, lygiai taip pat kaip buvo iki šiol. Vadinasi, dalis mūsų jau kuris laikas laikome gana tvirtas strateginio partnerio pozicijas. Valio! Tik 11 % savo nuomone pasidalinti negalėjo dėl grįžtamojo ryšio stokos.


Kokios kompetencijos ir įgūdžiai buvo svarbiausi karantino / pandemijos laikotarpiu?


•   Kaip svarbiausios kompetencijos buvo įvardintos komunikaciniai ir organizaciniai gebėjimai. Perorganizuoti veiklą, suorganizuoti apsaugos ir darbo priemones, tinkamai bei laiku iškomunikuoti tai kas vyksta ir kas yra planuojama, padėti komunikuoti vadovams, būti visada pasiekiamais – tai eiliniais tapusių darbų sąrašas.
•   Žinoma, dėl situacijos specifikos buvo labai svarbios IT, darbo teisinių santykių žinios ir gebėjimas jas taikyti pagal organizacijos poreikius.
•   Emocinė kompetencija visuomet buvo svarbi personalo valdymo specialistų arsenale, o šiuo metu jos reikšmė tapo dar didesnė. Taigi nenuostabu, kad daugelis įvardino šias kompetencijas kaip svarbias: gebėjimą adekvačiai vertinti esamą situaciją, emocinį stabilumą, gebėjimą išlaikyti vidinę ramybę, streso valdymą, atjautą, kitų būsenos supratimą.
•   Personalo valdymo specialistų darbas labai dinamiškas, bet šiuo metu budrumas ir staigi reakcija, gebėjimas daryti kelis darbus vienu metu, greitis priimant sprendimus, susirandant reikiamą informaciją, buriant komandą ir imantis veiksmų yra kaip niekada svarbus. Apklausoje apie tai šnekėjo didžioji dalis respondentų.
•.  Dažnai šnekame, kad ši krizinė situacija suteikė galimybes tiems, kas nori bei gali daugiau. Apie tai šneka ir personalo valdymo specialistai paminėdami, kad drąsa, lyderystė, kūrybiškumas, strateginis mąstymas ir gebėjimas pasiūlyti sprendimus padedančius vystytis verslui šiuo periodu yra labai reikalingi.

Taigi labai džiugu, kad apie tai ne tik šnekame, bet ir veikiame taip kurdami didesnę vertę. Ir panašu, kad šias galimybes išnaudoja dažnas specialistas.


Kokių papildomų/naujų užduočių gavote siekiant suvaldyti susidariusią situaciją?


Matyt nei vieno nenustebins atsakymas, kad vidinė komunikacija šioje neapibrėžtoje situacijoje buvo viena svarbiausių ne tik vadovų, bet ir personalo specialistų užduotis. Didžioji dalis mūsų apklaustųjų teigė, kad vadovų konsultavimas, reikiamos informacijos paieška ir sklaida, patogių priemonių / sprendimų radimas vidinės komunikacijos procesams užtikrinti buvo svarbiausio prioriteto darbas.

Džiuginantis dalykas, kad personalo valdymo specialistai buvo įtraukti į verslui gyvuoti reikalingų sprendimų paiešką ir įgyvendinimą. Iš vienos pusės tai buvo labai nepatogūs darbai susiję su kaštų mažinimu, darbo užmokesčio sistemų peržiūra ir darbuotojų atleidimu. Kita vertus, platesnį verslo kontekstą skatinančios pamatyti užduotys, susijusios su darbuotojų veiklos perorganizavimu, tikslų ir KPI peržiūra, įsitraukimas į klientų aptarnavimo procesus, dalyvavimas įmonės biudžetų ir prognozių svarstyme.


Kokie namų darbai atlikti anksčiau palengvino susitvarkyti su iššūkiais kilusiais dėl paskelbtos pandemijos?


Vienos organizacijos šį pokyčių laikotarpį išgyveno lengviau, kitos susidūrė su didesniais iššūkiais. Tikėtina, kad tos, kurioms buvo lengviau, buvo geriau atlikusios namų darbus arba dariusios ekstra žingsnius personalo ir organizacijos valdyme. Taigi ką išskiria personalo valdymo specialistai, kaip lengvinančias krizės aplinkybes, apie kurias buvo pagalvota anksčiau:
•   Užmegztas ryšys su TOP vadovais
•   Darbuotojams suteiktas savarankiškumas
•   Informacijos susisteminimas vienoje vietoje – buvo lengviau jau turimą informaciją koreguoti
•   Tiksli klientų CRM duomenų bazė leido sklandžiai pakeisti klientų aptarnavimo būdą, o darbuotojams tiksliai susiplanuoti veiksmus
•   Laiku paruoštos tvarkos ir procedūros
•   Diegiama LEAN sistema ir kasdieniai vadovų susirinkimai
•   Patogios analitinės ataskaitos, kurios padėjo greitai priimti sprendimus
•   Sukurti komunikacijos kanalai darbuotojams
•   Išvystytos IT sistemos

Sutikite, tai puikus idėjų sąrašas ir galimas namų darbas tiems, kas dar nespėjo to pasidaryti.


Na ir pabaigai, klausėme, kokius tikslus personalo valdymui mūsų respondentai ir jų organizacijos kelia artimiausiam laikotarpiui?


Tikriausiai nieko nebenustebins planai daliai pozicijų nuotolinį darbą įtvirtinti kaip normą arba laisvą pasirinkimą, kurį galės padaryti pats darbuotojas. Karantino situacija puikiai parodė, kad dirbti nuotoliniu būdu efektyviai ir sklandžiai įmanoma, taigi kodėl tokios galimybės nesuteikti ir ateityje? Apie tai šneka ne vienas apklausoje dalyvavęs personalo valdymo specialistas.
Didelė dalis respondendų kalbėjo apie procesų tobulinimą ir automatizavimą. Įvardinti suplanuoti darbai: tobulinti personalo valdymo procesus, pagal galimybes skaitmenizuoti juos, perkelti dokumentų valdymą į elektroninę erdvę, kurti savitarnos įrankius darbuotojams.

Ši krizė parodė tai kas yra tikra ir apnuogino tai, kas verslui nereikalinga. Taigi ir iš gautų atsakymų matyti, kad dalis verslų siekia efektyvindami procesus atsisakyti perteklinių funkcijų, optimizuoti darbų atlikimą.
Kiti svarbūs personalo valdymo procesų aspektai, kurie buvo paminėti: Talentų išlaikymas ir/arba susigrąžinimas, jei teks atleisti; vidinės komunikacijos stiprinimas; sklandaus grįžimo į darbo vietas suorganizavimas.

Esame labai dėkingi kiekvienam sudalyvavusiam mūsų apklausoje ir tikimės, kad jų mintys ir idėjos pasitarnaus Jūsų personalo valdymo procesų tobulinimui.


Apibendrino Giedrė Vaitiekūnaitė-Urbanovič