BLOGAS

13 lapkričio, 2020

HR auditas: ar Jūsų personalo valdymo procesai neša maksimaliausią vertę?

Svarbiausių personalo valdymo procesų auditą (didesne ar mažesne apimtimi) rekomenduojame atlikti bent kartą metuose, tam kad:

  • užfiksuotumėte neatitikimus, kurie trukdo įgyvendinti įmonės strategiją/ gali trukdyti tam ateityje
  • rastumėte sprendimus, kurie padės padidinti personalo valdymo praktikų efektyvumą
  • sumažintumėte riziką patirti nuostolius ar teisinius ginčus dėl reikalavimų neatitikimo personalo valdyme

– HR auditas
HR Hint Online komanda padėjo ne vienai įmonei audituodama personalo valdymo procesus bei pateikdama siūlymus, kaip juos tobulinti ir efektyvinti. Auditą atliekame pagal HR Hint Online parengtą metodiką, kuri apima visus pagrindinius personalo valdymo procesus ir personalo skyriaus darbų organizavimą. Audito metu HR Hint Online ekspertas (-ai) bendrauja su vadovais, personalo skyriaus darbuotojais ir atsitiktinai pasirinktais darbuotojais. Peržiūrimi naudojami dokumentai, galiojančios tvarkos, įsigilinama į vykdomus projektus, pagal poreikį dalyvaujama įmonėje organizuojamuose susitikimuose.

– HR auditas – susistemintas įmonės personalo valdymo sistemos įvertinimas
Atlikdami personavo valdymo procesų auditą – kuorpščiai peržiūrime procesus įvairiais pjūviais. HR auditas yra priemonė, kurios dėka vadovai gali suprasti ar jo valdomoje organizacijoje personalo valdymo procesai padeda greičiau pasiekti tikslų ar, atvirkščiai, trukdo. Pagal HR Hint Online kurtą metodiką, mūsų projektų vadovai peržvelgia kiekvieną personalo valdymo procesą nuo A iki Ž, kaip viskas veikia realybėje, kaip tai supranta kiekvienas organizacijoje dirbantys vadovai bei darbuotojai. Jie patikrina dokumentus, įsigalėjusias, realybėje veikiančias ir ant popieriaus esančias tvarkas, kalba su vadovais, bendrauja su darbuotojais ir susidaro bendrą vaizdą, koks yra personalo valdymo procesų išsivystimo lygis toje orgnizacijoje. Audituojame DARBUOTOJŲ PRITRAUKIMO IR ATRANKOS, DARBUOTOJŲ ADAPTACIJOS, VEIKLOS VALDYMO, DARBUOTOJŲ UGDYMO, DARBO SANTYKIŲ, ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS,  ORGANIZACIJOS KULTŪROS, DARBDAVIO ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO bei ATLYGIO VALDYMO procesus.

– HR audito ataskaita
Po audito parengiame išsamias ataskaitas su aiškiu situacijos aprašymu, siūlomais veiksmais, priemonėmis ir prioritetų sąrašu situacijos gerinimui. Ataskaitoje pateikiama išsami procesų, esamos situacijos apžvalga pagal struktūruotą HR Hint Online audito metodiką visos organizacijos kontekste. Įžvalgos ir profesionalus vertinimas kiekvienam procesui, remiantis gerąja praktika ir naujausiomis tendencijomis personalo valdyme. Konkretūs pasiūlymai ir priemonės procesų vystymui bei tobulinimui, procesų matavimo rodikliai (KPI), jų įtaka visos organizacijos rezultatams. Audito ataskaita – vertę kuriantis dokumentas, kurio pagrindu vadovas (-ai) aiškiai suvokia personalo valdymo procesų išsivystymo lygį. Remiantis audito ataskaita klientas savarankiškai gali įgyvendinti jam aktualius darbus, nes gauna visų siūlomų priemonių bei sprendimų sąrašą. Poreikiui esant mūsų komanda įgyvendina reikiamus pokyčius personalo valdymo procesuose.

– know-how, jei auditą imsitės daryti savarankiškai:

  • Įsivertinkite audito apimtį. Jei turite ribotus resursus – koncentruokitės į tai, kas svarbiausia. Pirmą kartą audituoti viską – gali būti per didelis iššūkis.
  • Turėkite aiškų planą. Kokius procesus vertinsite? Kokius dokumentus tikrinsite? Kaip vertinsite procesų efektyvumą ir kokybę? Su kokiais žmonėmis kalbėsite? Kiek kiekvienam etapui skirsite laiko?
  • Nusimatykite pakankamai laiko duomenų analizei, duomenų sisteminimui, apibendrinimui, palyginimui.
  • Pasitikrinkite, o kaip su Jums svarbiomis sritimis/procesais dirbama kitose įmonėse? Kodėl joms sekasi ir kokia geroji praktika gali tikti Jūsų organizacijai? Kokios pasaulinės tendencijos?
  • Pasirenkite kokybišką ataskaitą, kurioje būtų ne tik išsamiai užfiksuota esama situacija, bet ir galimi sprendimai, sprendimų įgyvendinimo etapai.
  • Kartu su vadovų komanda pasirenkite darbų planą, kuris atitiks Jūsų organizacijos prioritetines sritis ir prisidės prie jos tikslų įgyvendinimo.
  • Suplanuokite, kaip matuosite įgyvendinamų pokyčių ir iniciatyvų progresą. Nusimatykite, kada atliksite kitą auditą.

Mums rūpi, kad Lietuvos organizacijose personalo valdymo lygis kiltų, todėl šalia patarimų dalinamės ir nemokama sutrumpinta audito klausimyno versija, kurią galite atsisiųsti paspaudę čia.

Jei šių patarimų ir sutrumpintos audito klausimyno versijos  negana – užpildykite trumpą  HR audito užklausimo anketą ir mes su Jumis susisieksime pateikdami specialiai Jūsų organizacijai paruoštą HR audito pasiūlymą.


HR Hint Online profesionalų komanda pasiruošusi ne tik atlikti auditą Jūsų organizacijoje, bet gali įgyvendinti projektus susijusius su personalo valdymo procesų diegimu ir įtvirtinimu.

HR Hint įkūrėja Giedrė Vaitiekūnaitė – Urbanovič