BLOGAS

14 lapkričio, 2019

Personalo valdymo procesų auditas – būtina darbo dalis

Svarbiausių personalo valdymo procesų auditą (didesne ar mažesne apimtimi) rekomenduojame atlikti bent kartą metuose, tam kad:

  • užfiksuotumėte neatitikimus, kurie trukdo įgyvendinti įmonės strategiją/ gali trukdyti tam ateityje
  • rastumėte sprendimus, kurie padės padidinti personalo valdymo praktikų efektyvumą
  • sumažintumėte riziką patirti nuostolius ar teisinius ginčus dėl reikalavimų neatitikimo personalo valdyme

HR Hint Online komanda padėjo ne vienai įmonei audituodama personalo valdymo procesus bei pateikdama siūlymus, kaip juos tobulinti ir efektyvinti. Dalinamės savo know-how, jei auditą imsitės daryti savarankiškai:

  • Įsivertinkite audito apimtį. Jei turite ribotus resursus – koncentruokitės į tai, kas svarbiausia. Pirmą kartą audituoti viską – gali būti per didelis iššūkis.
  • Turėkite aiškų planą. Kokius procesus vertinsite? Kokius dokumentus tikrinsite? Kaip vertinsite procesų efektyvumą ir kokybę? Su kokiais žmonėmis kalbėsite? Kiek kiekvienam etapui skirsite laiko?
  • Nusimatykite pakankamai laiko duomenų analizei, duomenų sisteminimui, apibendrinimui, palyginimui.
  • Pasitikrinkite, o kaip su Jums svarbiomis sritimis/procesais dirbama kitose įmonėse? Kodėl joms sekasi ir kokia geroji praktika gali tikti Jūsų organizacijai? Kokios pasaulinės tendencijos?
  • Pasirenkite kokybišką ataskaitą, kurioje būtų ne tik išsamiai užfiksuota esama situacija, bet ir galimi sprendimai, sprendimų įgyvendinimo etapai.
  • Kartu su vadovų komanda pasirenkite darbų planą, kuris atitiks Jūsų organizacijos prioritetines sritis ir prisidės prie jos tikslų įgyvendinimo.
  • Suplanuokite, kaip matuosite įgyvendinamų pokyčių ir iniciatyvų progresą. Nusimatykite, kada atliksite kitą auditą.

Mums rūpi, kad Lietuvoje kiltų personalo valdymo lygis, todėl šalia patarimų dalinamės ir nemokama sutrumpinta audito klausimyno versija, kurią galite atsisiųsti paspaudę čia.

Jei šių patarimų ir sutrumpintos audito klausimyno versijos bus negana – rašykite mums, pagelbėsime! HR Hint Online profesionalų komanda pasiruošusi ne tik atlikti auditą Jūsų organizacijoje, bet gali įgyvendinti projektus susijusius su personalo valdymo procesų diegimu ir įtvirtinimu.

HR Hint įkūrėja Giedrė Vaitiekūnaitė – Urbanovič